انجام خدمات فنی و مهندسی، مشاوره، نظارت کارگاهی، نظارت بازرسی پروژه های توسعه و بازسازی معدن و لیچینگ مجتمع مس سرچشمه

انجام خدمات فنی و مهندسی، مشاوره، نظارت کارگاهی، نظارت بازرسی پروژه های توسعه و بازسازی معدن و لیچینگ مجتمع مس سرچشمه

پروژه توسعه و بازسازی معدن و لیچینگ مجتمع ه منظور انجام پروژه های بازسازی و نوسازی تجهیزات، کاهش توقفات خط تولید، افرایش میزان دسترسی و راندمان تجهیزات معدن، کارخانجات و تجهیزات تغلیظ و لیچینگ مچتمع مس سرچشمه تعریف شده است .

انجام خدمات ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه ها، انتخاب پیمانکاران/سازندگان/فروشندگان، برگزاری مناقصات، طراحی پایه و تفضیلی، خدمات مهندسی خرید، خدمات نظارت و مهندسی کارگاهی بر کلیه عملیات اجرایی، خدمات بازرگانی حین ساخت و نهایی، خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه، بررسی صورت وضعیت ها و ارائه خدمات مشاوره حقوقی و قراردادی بر عهده مشاور می باشد.

توضیحات تکمیلی

کارفرما

شرکت ملی صنایع مس ایران

شماره قرارداد

20975769

نوع قرارداد

ارائه خدمات مشاوره

محل اجرا

استان کرمان، مجتمع مس سرچشمه

سال شروع قرارداد

1398

مدت اولیه قرارداد

36 ماه

تمدید قرارداد

12 ماه

پیمانکار/یمانکاران

1. شرکت کانی مس
2. شرکت نیپک
3. نیرو صنعت سرچشمه
4. سایر

مشاور

شرکت مهندسی و خدمات مدیریت طرح پرمان پویش