خدمات مدیریت طرح جامع شرکت ملی صنایع مس ایران

خدمات مدیریت طرح جامع شرکت ملی صنایع مس ایران

ارائه خدمات مدیریت طرح برای پروژه های ذیل:

1. خدمات مدیریت طرح (MC) توسعه ذوب مجتمع مس سرچشمه
2. خدمات مدیریت طرح (MC) جهت پروژه پالایشگاه مجتمع مس سونگون
3. خدمات مدیریت طرح (MC) جهت پروژه هیدرومتالورژی مجتمع مس سونگون
4. خدمات مدیریت طرح (MC) جهت پروژه احداث کارخانجات اسید کرمان
5. خدمات مدیریت طرح (MC) جهت پروژه توسعه ذوب مس خاتون آباد
6. مشارکت احداث کارخانه تولید بایو اتانول سوختی و محصولات جنبی از قلات ضایعاتی به صورت EPC

توضیحات تکمیلی

کافرما

شرکت ملی صنایع مس اران

شماره قرارداد

4363

نوع قرارداد

خدمات مدیریت طرح (MC)

محل اجرا

استان کرمان

مدت اولیه قرارداد

60 ماه

سال شروع قرارداد

1393

تمدید قرارداد

36 ماه

پیمانکار/ پیمانکاران

1. شرکت کانی مس
2. شرکت فن آوران پارسیان
3. مشارکت صبافام
4. سایر

مشاور

1. مشارکت هاک
2. شرکت نیپک
3. شرکت کاهنربا