خدمات تامین نیروی متخصص جهت طراحی و نظارت بر پروژه های شرکت پالایش نفت تبریز

خدمات تامین نیروی متخصص جهت طراحی و نظارت بر پروژه های شرکت پالایش نفت تبریز

ارائه خدمات تامین نیروی کارشناسی و نظارتی مورد نیاز امور طراحی مهندسی و نظارتی در دسیپلین های سیویل، مکانیک(تجهیزات ثابت، دوار و پایپینگ)، ابزاردقیق، برق، فرایند، کنترل اسناد و کنترل پروژه، بازرسی فنی و تدارکات کالا شامل کارشناسان خرید و انبارداریف حسابداری و تامین خودرو در پروژه های تحت نظارت شرکت پالایش نفت تبریز

توضیحات تکمیلی

کافرما

شرکت پالایش نفت تبریز

شماره قرارداد

62-95

نوع قرارداد

تامین نیرو

محل اجرا

استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز

سال شروع قرارداد

1396

مدت اولیه قرارداد

12 ماه

تمدید قرارداد

12 ماه

پیمانکار/ پیمانکاران

—–

مشاور

—–