انجام عملیات اجرایی ترفیع سد رسوبگیر میدوک

انجام عملیات اجرایی ترفیع سد رسوبگیر میدوک

ترفیع مرحله چهارم سد رسوبگیر میدوک شامل:

  1. ترفیع سد اصلی به همراه اجرا و ترفیع یال شرقی
  2. تکمیل سد زینچه ای غربی
  3. افزایش طول کانال دینکت سد و همچنین احداث کانال دیکنت سد زینچه ای غربی
  4. احداث تاسیسات جمع آوری آب نشتی سد زینچه ای

توضیحات تکمیلی

کافرما

شرکت ملی صنایع مس ایران

شماره قرارداد

4942

نوع قرارداد

پیمانکار C

محل اجرا

استان کرمان، مجتمع مس میدوک

سال شروع قرارداد

1393

مدت اولیه قرارداد

48 ماه

تمدید قرارداد

—-

پیمانکار/ پیمانکاران

مشارکت پرمان پویش و شرکت آسمانه

مشاور

شرکت آب و محیط خاورمیانه