انجام خدمات مشاوره جهت احداث پروژه فلوتاسیون سرباره مس سرچشمه

انجام خدمات مشاوره جهت احداث پروژه فلوتاسیون سرباره مس سرچشمه

انجام خدمات مشاوره و کنترل مهندسی شامل جمع آوری اطلاعات، مطالعات زیست محیطی و اخذ مجوز های لازم از سازمان های مربوطه (در صورت نیاز)، تهیه نقش های خاک برداری، محوطه سازی و جاده های دسترسی، انجام خدمات مهندسی ( بازنگری، کنترل و تائید مهندسی پایه، بازنگری، کنترل و تایید طراحی تفضیلی و متناسب با هر پروژه و مهندسی تکمیلی در صورت نیاز)، تهیه اسناد مناقصات، انتخاب پیمانکاران و همکاری در برگزاری مناقصات، نظارت عالیه، نظارت کارگاهی، بازرسی ها و خدمات متفرقه و جنبی، ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه و خدمات تکمیلی مورد نیاز کارفرما برای مراحل و بخشهای مختلف ( در طول اجرا پروژه و دوره بهره داری آزمایشی و دوره تضمین) برای پروژه احداث کارخانه فلوتاسیون سرباره به ظرفیت 4000 تن ورودی در روز

توضیحات تکمیلی

کارفرما

شرکت ملی صنایع مس ایران

شماره قرارداد

2098589

نوع قرارداد

ارائه خدمات مشاوره

محل اجرا

سرچشمه کرمان

مدت اولیه قرارداد

36 ماه

سال شروع قرارداد

1398

تمدید قرارداد

***

پیمانکار/ پیمانکاران

***

مشاور

***