انجام خدمات مشاوره ای جهت پروژه های اصلاحات خاتون آباد و میدوک و امور مهندسی مجتمع مس شهر بابک

انجام خدمات مشاوره ای جهت پروژه های اصلاحات خاتون آباد و میدوک و امور مهندسی مجتمع مس شهر بابک

به منظور انجام پروژه‌هاي “اداره طراحي مهندسي و پروژه هاي اصلاحات خاتون آباد و ميدوک” جهت بازسازي و نوسازي تجهيزات و سيستم هاي کارخانه، کاهش توقفات خط توليد، افزايش ميزان دسترسي و راندمان تجهيزات کارخانجات مختلف مجتمع مس شهربابک و همچنين پروژه هاي ساختمان سازي، سازه، راهسازي، و …، از خدمات طراحي، مهندسي ،مشاوره فني، نظارت عاليه و نظارت کارگاهي شرکت مهندسی و خدمات مدیریت طرح پرمان پویش در کليه امور پروژه ها شامل: ارزيابي فني و اقتصادي پروژه‌ها، انتخاب پيمانکاران ،سازندگان و برگزاري مناقصات محدود، طراحي پايه و تفضيلي، مهندسي خريد، مهندسي ونظارت کارگاهي بر عمليات اجرايي، بازرسي حين ساخت و بازرسي نهايي، برنامه‌ريزي و کنترل پروژه، بررسي صورت‌وضعيت‌ها، مشاوره حقوقي و قراردادي و انجام خدمات جنبي و متفرقه، ارائه کليه خدمات مهندسي و نظارت بر عمليات طراحي( در صورتي که طراحي توسط سايرين انجام شود )، تأمين، ساخت، نصب، تست و راه اندازي، دوره بهره برداري موقت، تحويل قطعي و تسويه حساب نهايي با پيمانکاران استفاده شده است .

توضیحات تکمیلی

کافرما

شرکت ملی صنایع مس ایران

شماره قرارداد

4000139

نوع قرارداد

ارائه خدمات مشاوره

محل اجرا

استان کرمان شهرستان شهر بابک

سال شروع قرارداد

1400

مدت اولیه قرارداد

36 ماه

تمدید قرارداد

* ماه

پیمانکار/ پیمانکاران

1. شرکت پایادژ
2. شرکت بار و بن
3. شرکت مبین صنعت راستین
4. سایر

مشاور

——-