ارائه خدمات مدیریت طرح جهت پروژه های در دست انجام طرح جامع آب در مجتمع های مس سرچشمه، دره زار، شهر بابک و درآلو و سایر پروژه های تحت نظارت آن

ارائه خدمات مدیریت طرح جهت پروژه های در دست انجام طرح جامع آب در مجتمع های مس سرچشمه، دره زار، شهر بابک و درآلو و سایر پروژه های تحت نظارت آن

طرح جامع آب مجتمع مس سرچشمه در سال ١٣٨٢ با هدف تامين آب مورد نیاز فاز ٢ توسعه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه فعالیت خود را آغاز نمود و مديريت منابع آب و انباشت باطله را در دستور كار خود قرار داد.

طرح جامع آب، اهداف مختلفي را دنبال مي كند تا با ارتقاء سيستم مديريت منابع آب، ميزان مصرف آب تازه (جبرانی) را حداقل كرده و چرخه بازيافت آب را تكميل نمايد. همچنين در اين طرح، اثرات زيست محيطي نيز مطابق آخرين استانداردهاي جهاني مطالعه و ارزيابي می گردد. به عبارت ديگر، طرح جامع آب در راستاي نيل به هدف افزايش توليد مس شركت ملي صنايع مس ايران، وظيفه تامين آب و انباشت باطله را جهت طرح هاي توسعه اي و مطابق با استانداردهاي بين المللی زيست محيطي بر عهده دارد و با روشهايي همچون تيكنراسيون و فيلتراسيون باطله و نيز احداث محل انباشت باطله (سد رسوبگير)، ميزان آب مصرفي را با توجه به افزايش توليد مس به حداقل مي رساند.

با تشكيل واحد طرح جامع آب، اقدامات متعددي صورت گرفته است که می توان از شاخص ترين آنها به پروژه احداث تيكنرهاي خميري، ترفيع سد باطله اصلي، احداث تصفيه خانه و احداث سد رودخانه شور در سرچشمه اشاره كرد. با توجه به اقدامات مذکور و كارهايي كه تاكنون انجام شده، در حال حاضر شركت مس از نظر مديريت آب و باطله در وضعيت مطلوبي قرار دارد و هيچ گاه مساله كمبود آب و يا ساير مشكلات مرتبط با مديريت آب و باطله به عنوان مانعي بر سر راه توليد پايدار و مستمر شركت ملی مس ایران  نبوده است .

انجام خدمات مدیریت طرح جهت تکمیل کارهای باقیمانده طرح جامع اب در مجتمع های مس سرچشمه، دره زار، شهربابک و درآلو و سایر پروژ های تحت نظارت آن بر عهده شرکت مهندسی و خدمات مدیریت پرمان پویش می باشد.

توضیحات تکمیلی

کافرما

شرکت ملی صنایع مس ایران

شماره قرارداد

1000100

نوع قرارداد

خدمات مدیریت طرح

محل اجرا

استان کرمان

سال شروع قرارداد

1400

مدت اولیه قرارداد

60 ماه

تمدید قرارداد

* ماه

پیمانکار/ پیمانکاران

1. شرکت ساب نیرو
2. شرکت کانی مس
3. شرکت مشیران
4. سایر

مشاور

1. شرکت آب و محیط خاور میانه
2. شرکت ATC پارس
3. شرکت آسکو
4. سایر