تمدید قرارداد انجام خدمات فنی و مهندسی، مشاوره، نظارت کارگاهی، نظارت بازرسی پروژه های توسعه و بازسازی معدن و لیچینگ مجتمع مس سرچشمه

تمدید قرارداد انجام خدمات فنی و مهندسی، مشاوره، نظارت کارگاهی، نظارت بازرسی پروژه های توسعه و بازسازی معدن و لیچینگ مجتمع مس سرچشمه

این قرارداد به شماره 20975769 به مدت یکسال تا پایان اردیبهشت ماه سال 1402 توسط شرکت ملی صنایع مس ایران تمدید گردیده است. شایان ذکر است به علت تعریف پروژه های جدید از جمله پروژه IPCC و سیستم های انتقال و سنگ شکنی داخل معدن و اضافه شدن آنها به شرح خدمات قرارداد موجود، تعداد نیروهای شاغل در پروژه و مبلغ قرارداد مشاوره نزدیک به دو برابر افزایش یافته است.