تمدید قرارداد انجام خدمات مشاوره جهت احداث پروژه فلوتاسیون سرباره مس سرچشمه

تمدید قرارداد انجام خدمات مشاوره جهت احداث پروژه فلوتاسیون سرباره مس سرچشمه

این قرارداد به شماره 2098589 به مدت یکسال تا پایان اردیبهشت ماه 1402 توسط شرکت ملی صنایع مس ایران تمدید گردیده است. شایان ذکر است پروژه فولاتاسیون سرباره با اخذ پیشرفت در حدود 85درصد و تکمیل نصب تجهیزات مکانیکال در مراحل انجام تست ها و انجام فرایند پیش راه اندازی و راه اندازی بوده و تیم متخصص در زمینه های راه اندازی در یکسال انتهای پروژه در سایت مستقر می باشد .