دریافت تندیس نقره ای دهمین دوره جایزه ملی مدیریت پروژه ایران

دریافت تندیس نقره ای دهمین دوره جایزه ملی مدیریت پروژه ایران

شرکت مهندسی و خدمات مدیریت پرمان پویش بعنوان مدیریت طرح پروژه توسعه ذوب خاتون اباد افتخار همکاری با کارفرمای محترم (شرکت ملی صنایع مس ایران) در راستای حضور در دهمین دوره جایزه ملی مدیریت پروژه ایران را داشته و موفق به اخذ تندیس نقره ای گردیده است .